Reklamace a vrácení zboží

 

Adresa pro zaslání, vrácení či reklamování u nás zakoupeného zboží.

InstaxStore.cz

Mírové náměstí 104, Broumov 550 01 
(zboží prosím řádně zabalte aby nebylo poškozeno dopravou k nám)

 

Kdy a které zboží vrátit NELZE!

 • zboží které je po lhůtě 14 kalendářních dnů od data převzetí
 • zboží jste nakoupili na firmu, tedy na faktuře je uvedeno vaše IČO
 • z hygienických důvodů není možné vrátit zboží typu: baterie, nabíječky, paměťové karty a média, filmy do fotoaparátů apod., pokud bylo vyjmuto z originálního obalu
 • zboží které jeví známky užívání a opotřebení: škrábance, ošoupání, pot, nečistoty
  (prosíme o důkladnou kontrolu, doporučujeme si zboží prohlédnout pod silným osvětlením)
  Je možné vrátit zboží i opotřebené, ovšem můžeme pak chtít uhradit náklady na uvedení a to vy výši 15%, 25%, 50% dle posouzení prodejce
  zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Pokud zboží není v originálním a nepoškozeném obalu, můžeme pak chtít uhradit náklady na
  nové zabalení zboží.
 • zařízení které není uvedeno do továrního nastavení.  

 

V případě problémů doporučujeme nejdříve nám zavolat, spousta věcí se nechá vyřešit po telefonu, volejte +420 731 837 779.

Detailní popis všech náležitostí naleznete v našich obchodních podmínkách. Pre reklamácie zo Slovenska prejdite sem. Je nám líto, že nastala některá z okolností, která vás nutí zboží vracet či reklamovat. Jsme tu pro vás a chceme, aby byl případ co nejrychleji vyřešen k oboustranné spokojenosti.

Prvním krokem je detailně vyplnit následující formulář včetně důvodu, popisu závady a ideálně i přiložit fotografie. Poté vás kontaktujeme a domluvíme další postup. Díky službě Retino budete mít proces vrácení, výměny či reklamace pod kontrolou od začátku do konce. 

Zboží neposílejte na dobírku! Zboží nebude převzato! 

Reklamace

Na většinu našeho zboží se vztahuje 24 měsíců záruční doby. Náležitosti jsou opět upraveny našimi obchodními podmínkami a zakládáme si na ukázkovém řešení reklamací - veškeré oprávněné reklamace vyřizujeme v co nejkratší době a bez problémů (většinu reklamací jsme zatím vyřešili v době výrazně kratší než zákonných 30 dní).

Poškození zásilky při dopravě 

Velmi výjimečně se může stát, že dopravce zásilku poškodí, případně zásilka dorazí nekompletní. Případný problém s dopravcem vyřešíme a v oprávněném případě škodu nahradíme. Vždy je ale nutné, abyste nás informovali o poškození zásilky do 24 hodin od převzetí! Využijte reklamační formulář - výše. Přiložte fotografie poškozeného zboží.

Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce prostřednictvím systému Retino, příp. e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Jan Záliš provozující e-shop www.instaxstore.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním kompletního zboží na adresu:

InstaxStore.cz
(prodejna a sklad)

Mírové náměstí 104, 550 01 Broumov
Česká republika

Zásilka musí být označena číslem případu založeného v online formuláři výše.

×

Splátková kalkulačka ESSOX